Ordrene på mobilen, ta bilder og følg opp ordren. Anlegget på Android. Timeregistrering på Android.
Lager på Android. Kursfortegnelse på Android. ELSikkerhet på Android.
LeverandørBestillingProduktkatalogProduktBeholdingVaremottakVareflytt TimeregistreringOppgavebeskrivelseVerneblad Importer pakkseddelScanneVareplukkingBildeOrdre på kartAnleggsetikett Rapporter Sjekkliste Kursbeskrivelse AnleggKontaktpersonAnleggsegenskaper

Mulighet for å redigere leverandørens data.

Viser en liste over bestillinger, samt mulighet for å lage en ny bestilling. Bestillinger baserer seg på varer som er forsøkt plukket i en ordre, men som ikke fantes i en ordre.

Viser en oversikt over hvilke produktkategorier som er registrert. Dine produkter skal sorteres inn i kategorier, og type produkt.

Et produkt kan være en timeprodukt, tjeneste eller et fysisk produkt. Hvilken type det er avhengig av hvilken produktkategori det er lagt inn i.

Beholdning gjelder kun for fysiske produkter, og sier noe om hvor mange enheter av en gitt type som finnes i omløp som ikke er levert hos en kunde.

Varemottak gjelder for mottak av et produkt eller en bestilling.

Vareflytt gjør det mulig å flytte varer fra et lager til et annet. Eksempelvis fra hovedlager til en gitt bil

Timeregistrering gjøres normalt av en ansatt, men kan også administreres av [Ordre på mobil], dersom en ansatt ikke har mobil eller har glemt/mistet den. Timene må godkjennes i [NetBusiness].

Beskriver hva som skal gjøres, samt noen instruksjoner

Gjelder kun for ansatte som skal jobbe med farlige kjemikalier. Baserer seg på databladet for kjemikaliet.

Gjelder kun for kunder av Ahlsell (og Brødrene Dahl) som vil importere pakkseddelen inn i en ordre, slik at man slipper å lage ordrelinjene selv

Gir deg mulighet til å scanne strekkode, og dermed slippe å søke opp et produkt.

Benyttes for å planlegge et oppdrag for å sjekke at man har alle de produktene som er nødvendig for å utføre oppdraget, alternativt lage en bestilling

Gir mulighet til å ta et bilde, legge til en beskrivelse. Dersom ønskelig, kan bildene legges ved et tilbud, ordrebekreftelse og/eller faktura.

Viser ordren på kart, samt mulighet for Street-view. I [NetBusiness] kan man også trykke på lokasjonen for å få mer informasjon om ordren.

Gir deg mulighet til å scanne en QR-kode for anlegget og lage en ny ordre. På denne måten slipper du å søke opp kunden, og lage en ordre.

Rapporter gir oversikt over utestående beløp, ordrehistorikk samt mulighet for å sende ut en purring

Benyttes i forbindelse med ELSikkerhet. I [NetBusiness] kan man lage nye sjekklister, og i mobil-appen kan man benytte sjekklistene. Resultatet blir et pdf-dokument som kan legges ved faktura.

Benyttes for å lage en kursbeskrivelse som kan legges ved faktura

Beskriver anleggets tekniske data.

Beskriver anleggets kontaktperson kontaktdetaljer.

Gir mulighet for å legge inn egendefinerte egenskaper for anlegget.